Sportkeuring
Bent u in topvorm?

Laat u sportmedisch onderzoeken en keuren

Bij sporten als zweefvliegen is het verplicht, maar ook voor andere sporten is het verstandig om u zo nu en dan te laten keuren. De onderzoeken vertellen u alles wat u moet weten over uw conditie.

Inspanning voor de juiste koers

Sportkeuring

Zweefvliegtuigkeuring

Wettelijk verplicht door de Rijks Luchtvaart Dienst (RLD), voor zweefvliegen, zeilvliegen, schermvliegen. We kijken naar: lengte, gewicht, ogentest, kleurenzien, algemeen intern onderzoek en oriënterend neurologisch onderzoek. Voor ultralight en motorzweven is een uitgebreidere keuring vereist, waar Sport Medisch Adviescentrum u voor kan doorverwijzen.

duikkeuring

Duikkeuring

Een medische verklaring voor PADI en NOB. Een goedkeuringsbewijs van Sport Medisch Adviescentrum is overal in de wereld geldig. Kijk voor meer informatie over duikkeuringen op Duikkeuring.nl.

Sportkeuring van Sport Medisch Adviescentrum in Alkmaar

Basiskeuring KNLTB, KNWU

Verplichte keuring voor de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) en de Koninklijke Nederlandse Wielerunie (KNWU).

Basis sportmedisch onderzoek SMI

Wordt geadviseerd aan sporters die minder dan 7 uur in de week sporten en daarbij geen tot weinig problemen hebben. Tevens is dit onderzoek geschikt voor jeugdsporters. Inhoud: Lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, kleurentest, longfunctie, algemeen intern onderzoek, algemeen orthopedisch onderzoek en specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten.

Basisplus sportmedisch onderzoek SMI (inclusief bloedonderzoek en ECG)

Wordt geadviseerd aan personen die intensief sporten, vanaf 7 uur per week, of dit willen gaan doen en individueel voorgelicht willen worden op basis van een gedegen onderzoek en een aantal metingen. Ook voor sporters met meerdere of steeds terugkerende problemen. Inhoud: Als D basis, plus elektrocardiogram en bloedonderzoek met bepaling hemoglobine- en cholesterolgehalte.

Sportkeuring

Groot sportmedisch onderzoek SMI (inclusief inspanningstest)

Wordt geadviseerd aan personen die zeer intensief sporten of ouder zijn dan 40 jaar. Zeker wanneer u na een periode van jaren inactiviteit weer met sporten willen beginnen is een onderzoek verstandig. Conditiemeting en beoordeling van de belastbaarheid van het hart zijn de toegevoegde waarden. Inhoud: Als E basis, plus maximale inspannings(fiets)test met ECG-controle.

Sportarts

Keuring voor sportopleiding

Verplichte keuring voor aanstaande studenten op ALO, ROC (sport en Bewegen, veiligheid en vakmanschap) en dansopleidingen.

Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, intern- en orthopedisch onderzoek, urineonderzoek, ogentest, longfunctie en rust ECG.

Wat neemt u mee naar een keuring of heeft u een andere vraag?